ekskomunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co Kongres dokonał. Powstał on w okresie, kiedy środowiska lewicowe na świecie były zmajoryzowane przez oportunistów: ZSSR i wszystkie kraje w jego sferze wolno było widzieć jedynie przez różowe okulary, mówić o obozach sowieckich, o gwałtach, czy asfikcji moralnej w krajach tak czy inaczej podległych Rosji Sowieckiej to był crimen przeciw Historii przez duże H. Kongres którego głównymi wówczas inspiratorami byli ekskomunista Koestler i ekstrockista Burnham od pierwszej chwili przełamał to tabu. Kongres poderwał intelektualistów, pisarzy od katolików do skrajnych lewicowców do wspólnej akcji, do wypowiedzi w dziedzinie kultury, myśli rzetelnej przeciw wszelkim totalizmom, stworzył na świecie trybuny gdzie się mogli wypowiadać: „Preuves”, „Monat”, „Tempo Présente”, „Quadernos” a teraz pisma, broszury, seminaria na całym świecie od Argentyny po Indie i Japonię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.