ekskulpacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy zawieraniu umowy obowiązują podobne do przyjętych powszechnie w ustawodawstwach wewnętrznokrajowych zasady zamawiania wagonów, ważenia, ładowania, formalności nadawania i odbioru, liczenia terminów etc. Kolej ponosi odpowiedzialność za całość i terminowość przewozu, przy czym przysługuje jej, podobnie jak i w prawie wewnętrznym, szereg ekskulpacji, zwykłych i uprzywilejowanych. Istnieje górna granica odpowiedzialności — 100 franków szwajcarskich za kilogramprzesyłki, a w wypadku złego zamiaru tę maksymalną kwotę odpowiedzialności się podwaja. Pretensje można zgłaszać albo w trybie rekla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.