ekskulpować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klauzule przeciwne przedstawionym zasadom są nieważne i strony nie mogą się w drodze takich klauzul ekskulpować. Z wielu innych przepisów Konwencji należy powołać jeszcze przepis ustalający odpowiedzialność w czasie, gdyż w związku z tym zachodzą często w praktyce sprzeczności. Otóż w razie śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, przewoźnik odpowiada wówczas, gdy wypadek powodujący szkodę zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i wysiadaniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.