ekslibris

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po Brochockim odziedziczyła tomiki jego córka: Henryka 10 v. Karpińska, 2 0 v. Sulimierska, matka Wandy z Karpińskich Dreckiej, Zbigniewa i Swiatopełka Karpińskich. Swiatopełk, jako poeta, otrzymał rękopiśmienną pamiątkę; po jego śmierci przeszły tomiki w posiadanie Wandy Dreckiej, która na odwrocie okładki opatrzyła każdy z nich pięknym dwubarwnym ekslibrisem: „Z książek pozostałych w Warszawie po Swiatopełku Karpińskim“. W czasie powstania książeczki te wyniesione zostały z mieszkania Swiatopełka na ulicę Bacciarellego nr 4. Inż. Zbigniew Karpiński wydobył je spod stosu gruzów w październiku 1944 r. i oddał siostrze, która przechowuje resztki spuścizny z całym pietyzmem. Od niej otrzymałem ten zbiór do opracowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.