eksploatacyjno-kolonialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chowania światopoglądowego ruchu hitlerowskiego. Od 1941, po agresji niem. na ZSRR, jako minister Rzeszy dla okupowanych terenów wsch. (Ostgebiete) podporządkował się całkowicie eksploatacyjno-kolonialnym koncepcjom Hitlera i Himmlera, współdziałając z innymi organami III Rzeszy w grabieży mienia, dostarczaniu niewolniczej siły roboczej i eksterminacji ludności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.