eksploatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TEORIA EKSPLOATACJI, ekspłoatyka, teoria, której przedmiotem badań jest racjonalna organizacja systemu eksploatacji oraz optymalne programowanie procesu eksploatacji; dzieli się ona na ogólną teorię eksploatacji (eksploatykę ogólną), której przedmiotem badań jest racjonalna eksploatacja dowolnego obiektu (w tym także ludzi), oraz teorię eksploatacji urządzeń technicznych (eksploatykę techniczną); t.e. posługuje się modelem decy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.