eksplorowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co zazwyczaj uważaliśmy za poezję, a nawet — opierając się na tym, co dotychczas było jej przeciwieństwem. Anty-teatrem nazwano sztuki Jonesco i Becketta; Sartre w przedmowie do ,,Le portrait de 1’inconnu” Nathalie Sarraute określa tę powieźć jako ,,anty-powieść”. Można by ukuć analogiczny termin w odniesieniu do poezji mówiąc, że weszliśmy w okres „anty-poezji” i eksplorowania antypoetyckości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.