eksplozofor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) j^c^ z ich budowy ehern., zwlaszcza z latwoSci rozerwania wystepujqcych w nich wiqzan; stwierdzono, ze wlasciwoiciami wybuchowymi odznaczaj^ sie zwi^zki, w cz^steczkach ktörych obecne s$ pewne ugrupowania atomöw, zw. —► eksplozoforami. WiekszoSö m.w. stanowi zwi^zki organiczne zawierajqce w cz^steczce atomy tlenu, ktöry podczas wybuchu tych zwi^zköw utlenia atomy wegla i wodoru. M.w. bedqce mieszaninami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.