eksplozyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U zwierząt uczulonych wątroba psów i płuco świnek zawierają w czasie wstrząsu z początku przeszło czterokrotne ilości histaminy, których zawartość gwałtownie spada. Histamina powstaje zatem eksplozyjnie na początku wstrząsu. Stwierdzono w żyle próżnej i w przewodzie chłonnym ciała kurczące jelita świnki morskiej. Histamina zostaje zniszczona pod wpływem histaminazy, znajdującej się w krwiobiegu. Histaminaza („torentyl“) działa leczniczo na stany anafilak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.