eksponat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dział prasy Ukrainy Sowieckiej rów» nież jest bardzo niepełny. Mamy tu naj* bardziej charakterystycznych kilkadzie« siąt czasopism. Z wydawnictw Kijów« skiej Akademji Umiejętności mamy na wystawie 20 eksponatów'. Są to wydawali* ctwa poszczególnych sekcji. Innych nau* kowych i literackich wydawnictw sowiec* kich z Ukrainy 43...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.