eksponencjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec tego jest jasne, że w pewnym momencie musi nastąpić nasycenie i krzywa eksponencjalna wzrostu będzie musiała przejść w krzywą logistyczną, posiadającą nieco inny przebieg 3. Przy niższych wartościach wskaźników krzywa logistyczna wygląda prawie tak samo jak wykładnicza, dopiero gdy wskaźniki osiągną wyższy poziom, szybkość jej wznoszenia się maleje i krzywa zaczyna przebiegać asymptotycznie do osi czasu, co jest pokazane na rycinie 4 (s. 16)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.