eksporter-importer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podziału korzyści. Ta funkcja cen jest zazwyczaj niewidoczna dla poszczególnych uczestników Wymiany, gdyż w wyjątkowych tylko przypadkach występują oni równocześnie w roli eksporterów-importerów na rozrachunku własnym. Ceny jako narzędzie podziału korzyści występują więc raczej jedynie z punktu widzenia warunków bilansowej równowagi całej gospodarki narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Samojlik, Bazyli 1971. Kierunki handlu z zagranicą, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.