eksporterka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) więzienia lub szpitala albo domu obłąkanych. N i e ilość potomstwa decyduje o przyszłości narodu, lecz jego jakość. Szczególnie Polska zdobyła sobie smutną sławę jako «eksporterka krwi ludzkiej» — czyli pozbawionego wszelkiej kultury proletariatu roboczego...” (Podkreślam: to nie jest — mimo identycznego niemal brzmienia — wyjątek z programu wyklinanej z ambon Poradni Świadomego Macierzyństwa; to pisze broszura wydana w Poznaniu z aprobatą Kurii Arcybiskupiej; skład główny: Księgarnia Sw. Woj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boy-Żeleński, Tadeusz 1956-1975. Pisma. T. 1-28, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.