eksportowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W XV wieku rozpoczyna się też rozwijać wywóz z Polski bydła na zachód, oraz, choć powoli dopiero i jeszcze nie w zbyt wielkiej mierze, wywóz zboża przez Gdańsk. Traci więc kupiec korzyści z handlu transito, zaś do handlu eksportowego nie bierze się. Bydło i zboże szlachta zaczyna sama wywozić; wskutek też dopiero tego przewrotu może ona wyzyskać swoje wolności celne, kiedy już nie o handel transito chodzi, dla niej niedostępny, ale o wywóz płodów jej gospodarstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.