ekspozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne. Dopiero idea uniwersalnych ekspozycyj historycznych (dzieje danego kraju, czy narodu od najwcześniejszych okrespw do najnowszych) wyznaczyła ważną rolę pomocom ekspozycyjnym. Niejednokrotnie w braku oryginalnych źródeł dokumentalnych czy zabytkowych, pomoce ekspozycyjne wysuwają się na plan pierwszy, stając się podstawowym elementem ekspozycji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.