ekspozytyw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpoznawanie performaty wności w pewnych wypadkach nie jest proste; bez gruntownej analizy semantycznej trudno ocenić, czy wypowiedź ma charakter sprawczy zwłaszcza w tych wypadkach, gdy została utworzona przez jakiś czasownik z klasy ekspozytywów (J. Austin, 1962; Apresjan 1986, 221). Wypowiedzenia konstytuowane przez czasowniki tego typu, jak stwierdzać, oznajmiać, informować itp. nie odcinają się wyraźnie od wypowiedzi deskryptywnych. Apresjan (1986,210) w swojej klasyfikacji performaty wów przewidział grupę „specjalnych komunikatów, konstatacji”. Wymienione czasownki są predestynowane do tworzenia tego typu aktów mowy. A zatem można je potraktować jako jedną z podklas w obrębie czasowników z funkcją performatywną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1993. Studia semantyczne, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.