ekspresivum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeszcze || jeszcze częściej, znacznie częściej, nieczęsto frazeol. często gęsto; rzadko, rzadziej, najrzadziej, z intensyfikatorami: zbyt rzadko, nazbyt rzadko, bardzo rzadko, dość rzadko', nierzadko; z rzadka; niekiedy, frazeologiczne ekspresivum: kiedy, niekiedy, nieraz (= nie + raz) z akcentem: nieraz', coraz, coraz to — zrost powstały z co nom. 1. p. od raz, analogicznie do: co chwila, co rok, używany już rzadko: ma znaczenie powtarzalności, a nie wyrażania intensyfikacji cechy, które •— choć wywodzące się z tamtego — jest już dziś, przynajmniej w poczuciu wielu mówiących, odległe od temporalnego, por. Coraz to któryś żołnierz zrywał się i podchodził do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.