ekspresjonistyczno-konstruktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ujęcia najpobieżniej choćby interpretującego domagają się przede wszystkim partie książki dotyczące inicjatyw teatralnych Wandurskiego. Awangardowy teatr Wandurskiego wyrasta głównie z doświadczeń ekspresjonistyczno-konstruktywistycznej reformy teatru i słusznie prezentuje go autorka w kontekście znaczących w historii teatru współczesnego nazwisk: Piscatora, Wachtangowa, Tairowa, Meyerholda. Batalia awangardowej lewicy lat dwudziestych o wielki teatr nie rysuje się jednak przejrzyście'w książce Karwackiej. Drogi i manowce eksperymentu ekspresjonistycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo