ekspresjonistyczno-romantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po przewrocie hitlerowskim powrócił 1937 do Stanów Zjedn. Pod wpływem kubizmu i twórczości R. Delaunaya ukształtował własny styl, w którym łączył kubizującą formę z ekspresjonistyczno-romantyczną wizją świata. Tworzył cykle stylizowanych, na pół fantastycznych widoków arch. (Manhattan 1939) i pejzaży morskich (Łodzie żaglowe 1929), stosując rozbicie motywu na zgeometryzowane, romboidalne płaszczyzny barwne. Dzieła jego cechuje świetlisty, delikatny koloryt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo