ekspresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strony pierwszego kompozytora francuskiego Maurycego Ravel’a (por. o nim: Le Mois luty) i głównego przedstawiciela muzyki obcej, związanej z Francją-—Rosjanina, Igora Slrawinsky’ego (wokół niego trwa ciągłe zainteresowanie: po książkach George’a i Schloezer’a ukazała się ostatnio nowa monografja André Schoefner’a; z mnóstwa artykułów por. np. G. Hilaire: Histoire de St., B. A. nr. 9). I twórca Daphnis i Chloe i autor Słowika—odeszli od wirtuozji kompozytorskiej, od impresjonistycznej i ekspresjonistycznej ornamentacji muzycznej. Zwłaszcza u Strawinsky’ego twórczość lat ostatnich jest ciągłym postępem w ascezie i rezygnacji ze środków posiadanych. Najwyższa skromność elementów, surowa oszczędność, klarowna jasność jest piętnem dzisiejszego stylu muzycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo