ekspresyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sam Kniaźnin wiedział — jak widzieliśmy — aż boleśnie dobrze, że skrzydła, na których latał w Erotykach, były „płoche”, a w przedmowie z 1787 r. określił „pióro” tego zbioru wprost jako „dziecinne”. Istotnie, jest w nim coś dziecinnego. Ale dzieciństwa te nawet są ciekawe jako dokument ludzki, a ekspresyjnie są często wprost świetne. Literatura polska zaś nie jest zanadto bogata, żeby to lekceważyć. Zasadźmyż więc autorowi Erotyków osobne drzewo pamięci na zboczu polskiego Parnasu. Niech się mu stanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.