ekspresyjno-abstrakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych kwiatów. Na pocz. XX w., w związku z przenikaniem do Europy i Ameryki Pn. wpływów b. jap., ukształtowały się zasady nowoczesnego b., w którym dominują tendencje ekspresyjno-abstrakcyjne (rytm i równowaga kompozycji, podkreślenie walorów barwnych i światłocieniowych, wydobycie dominanty). Rozwija się fachowa literatura, organizowane są specjalne szkoły, kluby i towarzystwa (zwłaszcza w Ameryce Pn.), urządzane są wystawy i konkursy b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.