ekspresyjno-destruktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) światowej? Dwa zjawiska są tu znowu do odnotowania. Zainicjowana w fazach poprzednich mitologizacja zmierza do mniej lub więcej konsekwentnej i pełnej klasycyzacji repertuaru form i znaczeń, tej zaś z kolei zaczynają się przeciwstawiać pojawiające się pod koniec pierwszego i w drugim dziesiątku lat naszego wieku tendencje awangardowe, o dwoistym znowu charakterze: ekspresyjno-destruktywne z jednej strony, geometryczno-konstruktywne z drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1986. Sztuka a informacja, Krakow : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.