ekspresyjno-emocjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w tonach bladego, cielistego różu. Mathias Nithardt Griinewald (ok. lat 1460— ■—1528) tajemniczy artysta, którego nawet identyczność nie jest pewna, genialnie połączył w ołtarzu z Isenheimu dwie tendencje, dwie możliwości zazwyczaj sobie przeciwstawne. Kolor traktowany jest nadrealnie z pozostawieniem wartości autonomicznych ekspresyjno-emocjonalnych, a równocześnie obserwujemy badawczy, rzeczowy stosunek do problemu: forma — kolor, światło we wzajemnych relacjach optycznych. Unoszący się w glorii zmartwychwstały Chrystus jest pierwszym w malarstwie ujęciem demonstrującym zanikanie kształtu i barwy w zbyt silnym świetle. Koloryt Griinewalda, jego ciemne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Filipkowska, Hanna et al. (red.) 1978. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo