ekspresyjno-impresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gramatycznych, konstrukcji składniowych. Trzeba tu dodać, że bardzo doniosłym środkiem uwydatniania tej barwy uczuciowej są prozodemy: akcent, którym nie tylko podkreślamy ważność informacyjną logiczną, ale także naszą postawę uczuciową; pauzy, które nie tylko mają funkcję ułatwienia rozumienia komunikatu przez zwolnienie tempa wypowiedzi, ale także są niekiedy „wymownym“ emotywnie milczeniem. Ale nade wszystko tym nieustannie działającym czynnikiem ekspresyjno-impresywnym jest intonacja, która tworzy różną melodię wyrazu, a zwłaszcza zdania i całej wypowiedzi. Falujące w naszej psychice uczucie znajduje swoje odbicie w falującej melodii naszego mówienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.