ekspresyjno-stylistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako podstawowy środek ekspresyjno-stylistyczny aktualizacji „treści głębinowej” zostały tu wyzyskane możliwości składni, a mianowicie inwersyjny (odwrotny) szyk wyrazów. Najbardziej znaczące słowo zwrotki — HepyKOTBopHbiił — nie tylko że zostało postawione po rzeczowniku określanym naMHTHHK, lecz także zostało oddzielone od tego rzeczownika wyrazami ce6e oraz B03#Biir i wysunięte na pozycję eksponowaną, tj. rymuje się. Taki aktualny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo