ekspresyjno-surrealistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspolczesnq rzezbq franc. cechuje bogactwo wqtköw tematycznych i poszukiwah formalnych. Przewazajq rözne odmiany abstrakcji oraz tendencje ekspresyjno-surrealistyczne. Formy geometryczne dominujq w tworczoSci A. Bloca, H. G. Adama i J. Gorina, natomiast kierunek organiczny reprezentujq prace E. Hajdu, Wostana, E. Giliolego, Etienne-Martina, E. B6othy'ego, L. Bourgeois, J. Dubuffeta i E. Dodeigne'a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dulewicz, Andrzej 1986. Słownik sztuki francuskiej, wyd. 3, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo