ekspresyjno-symboliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ruin starego zamczyska, wodnej kipieli wodospadów świętojańskich, prastarego zamku w Wyszehradzie. Owa epicka obrazowość muzyki nie wyczerpuje się oczywiście w efektach onomatopeicznych; dla przedstawienia pewnych obrazów, sytuacji i wydarzeń historycznych kompozytorzy stosują w równym stopniu środki ekspresyjno-symboliczne, cytaty, charakterystyczne rodzaje muzyki (muzyka myśliwska, taneczna, scherzowa, pastoralno-ludowa). Umotywowanie formy muzycznej planem fabularnym łączy się z wykorzystaniem swobodnie traktowanych schematów architektonicznych ronda, wariacji, suity...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.