ekspresywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast prawdą jest, że pewne indywidualności językowe upowszechniają w pewnych kołach, poddających się biernie i małpiarsko tandetnym nowaliom ekspresywistycznym, nowe wyrazy i nowe znaczenia, które rodzi często chwila 1 przypadek na jednodniowy byt (i dlatego słowniki słusznie takich leksykalnych efemeryd nie notują)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo