ekspresywizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawdą jest, że bodźcem wymyślenia i użycia takich ekspresywizmów jest niekiedy subtelna ironia, dostojny humor, ostrość obserwacji i śmiałość skojarzeń, ale o wiele częściej chęć pokazania się, pogoń za tanią oryginalnością, przekora, udawanie krzepy, maskowanie prawdziwej postawy, cynizm lub po prostu bezwstyd i chamstwo. Dotyczy to zwłaszcza tych ekspresywizmów, które nazwałbym za Słowackim ekscentrycyzmami; znamionuje je grubiańska dosadność wyrazu, niekiedy wręcz wstrętny ekshibicjonizm, są zjawiskiem niepożądanym, produktem rozkładu, a obok innych objawów zachowania się wskaźnikiem głębokich przemian w psychice pewnych jednostek i grup...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.