ekspresywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpatrzenie tworów zaimkowych pochodzących od pnia -iopozwala zrekonstruować przypuszczalny stan prapolski. Dawne prapolskie demonstrativum jb było kilkakrotnie wzmacniane partykułami. Stan najdawniejszy bez partykuł można zrekonstruować z odmiany złożonej, gdzie jb pełniło funkcję rodzajnika. Następnie zostaje wzmocnione przez partykułę -m, które jest formą ekspresywnie silniejszą w stosunku do jb, które w polskiem musiało dać naskutek wzdłużenia ji. Jednakowoż ta formacja została wyparta przez bardziej ekspresywną jiże, a więc przez ponowne rozszerzenie wzmacniającą partykułą -że. Z tą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.