ekspresywno-archaiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W badanym materiale znalazło się także nomen proprium Ryczygęba, które przypomina znany w języku staropolskim typ imion o charakterze przezwisk. Czterech ostatnich przykładów nie uwzględniamy w naszych tabelach liczbowych, natomiast na podstawie pozostałego materiału sądzić należy, że klasa kompozycji nominalno-werbalnych o szyku członów V Ą- N jest w naszych tekstach klasą martwą, czego dowodem ekspresywno-archaiczne nacechowanie używanych haseł, ich brak w stylach nieartystycznych oraz niepojawianie się nowych, współczesnych tworów tego typu. Wydaje się, że jest to typ kompozycji charakterystyczny dla staropolszczyzny; bardzo pomocne byłyby w uzasadnieniu tej tezy badania onomastyczne25...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1976. Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.