ekspresywno-deminutywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sumie odnotowałem 9 derywatów z -ica, w których widoczna jest funkcja ekspresywno-deminutywna. Derywaty te pochodzą głównie od rzeczowników r. ż. o dawnym temacie na *-«- oraz *-ï- (długie). Są to: crbkbvica {: erbky, gen. sg. crbkbve) 'Kirchlein’ Sadnik s. 15, dem. pieszcz. devica (: dëva) 'Mädchen, Jungfrau’ Sadnik s. 19, StarJ s. 61, dbHica (: dbska)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.