ekspresywno-deterioratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Franisko obok apelat. konisko (: koń) czy stolisko (: stół) itp. Mniej więcej analogiczną funkcję pełnią tutaj formanty: -sko, -uch, -dl, chociaż te dwa ostatnie tworzą z zasady pejoratywnie zabarwione tzw. nomina attributiva od podstaw przymiotnikowych, jak np.: leniuch, prościuch czy brzydal, brudal itp.42 Ekspresywno-deterioratywny charakter mają również różnorodne formacje odnoszące się do nomina agentis, tworzone od podstaw czasownikowych, jak np.: krzykun, łazęga, śmierdziuch, dłubała, opijus itd. 43 Urabiające je formanty mają charakter wielofunkcyjny. Przeważnie ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.