ekspresywno-emfatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże przy klasyfikacji elementów obudowy13 lingwistyczny punkt widzenia został zastąpiony przez logiczno-psychologiczny. Zamiast dawnego podziału na sytuanty, waloryzanty i afektanty, który opierał się na językowej funkcji partykuł w zdaniu (przedstawianie treści na szerszym tle sytuacyjnym, wyrażanie stosunku do faktycznej rzeczywistości, funkcja ekspresywno-emfatyczna) autor wprowadza podział inny. Podstawową zasadą podziału jest rozróżnianie „obudowy obiektywnej“ i „obudowy subiektywnej“. Pierwsza z nich obejmuje dawniej już wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.