ekspresywno-emocjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ich cechach charakterystycznych ... 128 Rozdział V. Czynniki stanowiące o leksykalnym znaczeniu wyrazu 193 Rozdział VI. Elementy ekspresywno-emocjonalne a znaczenie leksykalne wyrazu 233 Rozdział VII. «Forma wewnętrzna» a znaczenie leksykalne wyrazu 259 Rozdział VIII. Elementy struktury znaczeniowej wyrazu 298...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwiegincew, Włodzimierz 1962. Semazjologia, tłum. J. Fleszner, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo