ekspresywno-emotywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osobną kategorię stanowią okazjonalizmy. Do tej grupy zaliczyłam nazwy o charakterze ekspresywno-emotywnym stosowane przez zwolenników reformacji wobec Kościoła rzymskokatolickiego i jego reprezentantów. Generalnie tę grupę stanowi słownictwo o charakterze deprecjatywnym i przezwiskowym, służące krytyce instytucji Kościoła rzymskokatolickiego i jego hierarchii. Jednakże ten typ słownictwa wymaga innego, niż przyjęte w tym artykule, podejścia metodologicznego, dlatego też zostanie pominięte w opisie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.