ekspresywno-impresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) raczej semantycznym niż formalnym. Jest to coś jakby średniowieczny modus significandi. Tak jest zwłaszcza w zakresie ogólnych, podstawowych rodzajów techniki znaczeniowej, jakimi są: technika ekspresywno-impresywna, przedstawianie (w tym: wskazywanie i opisywanie) oraz konotowanie. Natomiast jeśli idzie o dalsze, szczegółowe rodzaje techniki w obrębie opisywania (jirzede wszystkim wymienianie i nazywanie), spełniają tn pewną rolę wykładniki morfologiczne, jednak tylko w zakresie przypisanym kryterium morfologicznemu w paragrafie 7...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.