ekspresywno-kreatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Temat brzmi dość wybiórczo, tym samym więc - ryzykownie. Poszukiwanie jednostkowych rozwiązań nijak się ma bowiem do całościowego, makrokontekstowego podejścia należnego tekstowi poetyckiemu. A jednak wybór padł na grę poetki z idiomatycznie utrwalonymi wyrażeniami i zwrotami, która zdaje się być swego rodzaju konceptem jej twórczości. Moje poszukiwania koncentrują się na ekspresywno-kreatywnym potencjale użytych i zmodyfikowanych przez Wisławę Szymborską wyrażeń, fraz i zwrotów frazeologicznych. Ponadto próbuję również uzmysłowić sobie przyczynę takich, a nie innych decyzji tłumacza. Jednocześnie staram się przyglądać procesowi prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiński, Wojciech, Kubińska, Ola, Wolański, Tadeusz Z. (red.) 2000. Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Trans­latorycznej [...], Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.