ekspresywno-pejoratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) symboliczno-stylistyczny. Ponadto są one również wynikiem analogii słowotwórczej do ekspresywno-hipokorystycznych imion własnych osobowych, jak np. Helunia, Ludwisia itp. W tej grupie ekspresywów funkcję tworzących je formantów należałoby uznać jako wyłącznie ekspresywnouintensywniającą lub ekspresywno-hipokorystyczną; 3) formacje augmentatywno-pejoratywne, które z zasady mają charakter ekspresywno-pejoratywny w ogóle. Wiąże się to niewątpliwie z tym, że w życiu społecznym z istotami lub przedmiotami wielkości nadmiernej kojarzy się zwykle, jak gdyby a priori zabarwienie uczuciowe ujemne. Pomijam tu rzecz jasna twory użyte doraźnie, jednorazowo itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.