ekspresywno-pieszczotliwy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla formacyj o charakterze zleksykalizowanym. Wydaje się, że formant -istb mając w swej strukturze grupę spółgłoskową miękką był formantem jak najbardziej nadającym się do wytworzenia wokół siebie szczególnie silnego zabarwienia emocjonalnego tym bardziej, że jego funkcja wiązała się jakoby a priori z określaniem istot niedorosłych 44. Wspomnę, iż ta ekspresywno-pieszczotliwa funkcja dawnego formantu jest szczególnie widoczna i dzisiaj np. w języku sch. Ten związek nazw istot niedorosłych, zabarwionych jednocześnie uczuciowo, jest szczególnie bliski patronimikom. I właśnie na gruncie języków zachodnich*! wschodnich taką też głównie patronimiczną funkcję pełni dany formant (-ic i -icz) od czasów najdawniejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.