ekspresywno-przedmiotowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „różnojęzyczności” i „różnomowności”. Język jest tutaj rozważany nie z punktu widzenia ogólnych zasad i jednostek wspólnych dla wszystkich użytkowników (na przykład w obrębie danej zbiorowości narodowej) i tym samym neutralnych ze względu na ich nacechowanie światopoglądowe, ale właśnie pod kątem określonej pragmatyki językowej, tj. ze względu na swoiste społeczne użycia, na te walory ekspresywno-przedmiotowe, które on w nich przybiera, na treści i sensy, w jakie się wówczas obleka. Stąd też dialogowa nauka o literaturze orientuje się nie na język poddany już abstrakcji systemowo lingwistycznej, lecz na konkretny język „ideologicznie nasycony”, będący odzwierciedleniem ocen i wartości, poznawczych punktów widzenia, tendencji światopoglądowych. Jest to więc język ujęty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.