ekspresywno-symboliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skoków w puzonach, t. 84^97), krążenie ptaków nad osamotnionym bohaterem (na tle tremola wysokiego dźwięku w skrzypcach, chromatyczne łuki melodyczne w wiolonczelach i kontrabasach z klarnetem basowym i fagotem, w altówkach z klarnetem i rożkiem angielskim, we flecie z obojem, t. 108-121)32. Jednakże w większości wypadków owe efekty, obok naśladowania realnych zjawisk akustycznych czy wizualnych, pełnią zarazem funkqę ekspresywno-symboliczną: tak np. motyw szamotania się Mazepy wyraża zarazem jego walkę wewnętrzną i rozpacz, motyw krążenia ptaków — atmosferę tajemniczości, grozy, pełnego napięcia oczekiwania. Podobnie na pograniczu ilustracyjności i symboliki sytuują...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo