ekspresywno-uczuciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych czy nawet do języków obcych. Taką pożyczką gwarową, rozpowszechnioną ostatnio w polszczyźnie ogólnej, jest silnie zabarwiony ujemnie wyraz kumoter (i pochodne kumoterski, kumoterstwo) w znaczeniu «kogoś, kto popiera, proteguje ludzi związanych z nim wspólnymi interesami, pokrewieństwem, przyjaźnią, zwykle ze szkodą dla jakiejś sprawy publicznej». Na innym miejscu wspominaliśmy o licznych w gwarze miejskiej Warszawy wyrazach rosyjskich, pełniących zwykle funkcję ekspresywno-uczuciową (por. s. 101). Tutaj wymienimy jeszcze przykładowo zapożyczenia z hebrajskiego i jidyszu, które weszły w skład ogólnopolskiego słownictwa emocjonalnego, takie, jak: belfer, kapcan, bachor, cymes itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław 1966. Stylistyka polska. Zarys, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.