ekspresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W opracowaniach językoznawczych dotyczących rozwoju systemu językowego u jednostki przyjmuje się na ogół, że jeszcze w stadium przedjęzykowym pojawiają się zawiązki funkcji impresywnej (w nowszej terminologii konatywnej), w krzyku stosowanym świadomie jako apel do otoczenia i ekspresywnej (emotywnej) w gaworzeniu, które ma być wyrazem dobrego samopoczucia, niezależnie od ćwiczenia artykulacyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.