ekspriopriacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwo miałoby moralne prawo do interwencji, które samo nie prześladowałoby ludzi za pochodzenie, w którym nie gwałcono by sumień, w którym nie praktykowano by ekspriopriacji wyznań, języków, literatur, alfabetów, w którym nie ustanawiano by szkolnych procentów wyznaniowych i narodowych.” Nie ma zatem rządu, który mógłby dać hasło do „porozumienia słowiańskiego”. Nie zrobi tego również żadne stowarzysze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1970. Kroniki. T. 20, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.