eksprowokator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie od dziś się zdarza, że znajomi zapytują mnie dlaczego nie zabiorę głosu, aby raz wreszcie odeprzeć powtarzane wciąż na nowo pod moim adresem „zarzuty” ? Odpowiem : Oszczercza nagonka zainaugurowana została gdzieś w okresie „roku katyńskiego” 1943, notatką zamieszczoną w podziemnej wileńskiej „Niepodległości”, a napisaną przez niejakiego Wrońskiego, eksprowokatora sanacyjnego ZZZ, agenta bolszewickiego, współpracownika sowieckiej „Prawdy Wileńskiej” w latach 1940-1941, a w dobie okupacii niemieckiej — sekretarza redakcji „Niepodległość”... I od tego czasu poszło i poooszło !...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.