ekspulsacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenia polityki bułgaryzacji. Stąd z jednej strony nakłady finansowe na rozwój tej prowincji, z drugiej — zaprowadzenie administracji całkowicie bułgarskiej, sądów i szkół bułgarskich, języka bułgarskiego jako oficjalnego, konfiskata mienia uchodźców, przymusowa ekspulsacja ok. 70 tys. osób, usunięcie i zniszczenie niektórych zabytków — głównie kościelnych218 — świadczących o helleńskiej przeszłości. Dekret rządu bułgarskiego z 9 czerwca 1942 r. postanawiał, że ...wszyscy Grecy pochodzenia niebułgarskiego, mieszkający w dniu wejścia w życie dekretu na terytoriach nowo wyzwolonych, stają się obywatelami bułgarskimi, jeżeli do 1 kwietnia 1943 r. nie zażądają zachowania' dotychczasowej narodowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.