ekstruzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 102, 103 platobazalty — odmiana bazaltów wyst. w wielkich masach na obszarze platform kontynentalnych, powstałych wskutek ekstruzji szczelinowych. Różnią się od innych bazaltów nieco grubiej krystaliczną, dolerytową strukturą, chemicznie — nieco większym udziałem SiÓ2, mineralogicznie — małą zawartością lub brakiem oliwinów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.