ekwilibrium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemniej jednak warto zbadac mechanizmy, ktöre powodujg. te lokalne i czasowe spadki entropii. Zakonczmy nasz$ recenzje znakomitymi wywodami Wienera 28 na ten temat: «Bardzo waznym pojeciem w mechanice statystycznej jest pojecie demona maxwellowskiego. Wyobrazmy sobie gaz, w ktörym cz^steczki kr^zq. dookola z szybkosciami bed^cymi w stanie statystycznego ekwilibrium dla danej temperatury. Przy idealnym gazie cz^stki te majg. rozklad Maxwella. Niech ten gaz zostanie zamkniety w silnym zbiorniku z poprzeczn^ scian^ przegradzaj^c^ i niech w tej **** Cybernetics% s. 71—3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurkowski, Marian et al. (wyb.) 1966. Z zagadnień językoznawstwa współczesnego. Gramatyka transformacyjna. Teoria informacji. Wybór materiałów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.